ตานก๋วยสลากวัดนาราบ อ.นาน้อย จ.น่าน

 

ขอขอบคุณวิดีโอจาก <iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/7PSy0XTyD4U” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

1.ด.ช.โชคชัย เรืองสูงเนิน

2.ด.ช.ธนธรณ์ เหมืองสาม

3.ด.ช.สิทธิชัย ใจหงอก

4.ด.ช.นภัทร สายนาค

5.ด.ญ.รุจีรัตน์ ไชยชนะ

6.ด.ญ.วิชชุดา กองสอน

7.ด.ญ.กนกรส กาวินคำ

แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook

มีผู้เข้าชมเรื่องนี้ จำนวน 8 ครั้ง