ดอยเสมอดาว อช.ศรีน่าน Nan

ขอขอบคุณวีดีโอจาก https://www.youtube.com/watch?v=AuIjsrwe1iY

จัดทำโดย 1 ด.ช.รัตน์ชกิจ คล้ายแก้ว เลขที่14 ม.2/4

2 ด.ช.นภัสกร  กองบัวใหม่  เลขที่ 10 ม.2/4

3 ด.ช.ศิวกร  ปันคำ เลขที่ 18 ม.2/4

4 ด.ช.พชกร สันหลี เลขที่ 12 ม.2/4

5 ด.ช.ศุภกิตติ์ นิลเรือง เลขที่ 16 ม.2/4

6 ด.ช.ชิตวัน  ตันสุข เลขที่ 3 ม.2/4

 

 

แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook

มีผู้เข้าชมเรื่องนี้ จำนวน 32 ครั้ง