แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของนาน้อย

คอยชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ อ.นาน้อย จ.น่าน เร็วๆนี้…
(ก่อนเข้าควรขออนุญาตก่อนนะครับเป็นที่ส่วนบุคคล..มีวัวดุนะครับ และไม่ควรเข้าใกล้ตัวโรงบ่มนะครับ.เพราะสร้างมานาน)
ข้อความและภาพโดย
Weera Jaijadeeแสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook