ชาวนาน้อยพร้อมใจถวายความรักเสด็จพ่อ ร.5

1459955_680521815389165_2855504510591333412_n

Loading...

          23 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. ส่วนราชการต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง รัฐวิสาหกิจ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาน้อย สมาชิกอาสารักษาดินแดน และพ่อค้า ประชาชน นำโดย นายภูเบศร์ จูละยานนท์ นายอำเภอนาน้อย พร้อมใจถวายพวงมาลาเป็นราชสักการะ แด่พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นล้นพ้น เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกที่ทุกหมู่บ้านจะถวายพวงมาลามากที่สุดตามจำนวนหมู่ บ้าน 68 หมู่ รับรองว่าชาวอำเภอนาน้อยจะได้มาร่วมกันถ่ายภาพหน้าพวงมาลาที่สวยงามมากมาย เป็นประวัติการณ์ ในพิธีถวายราชสักการะ"วันปิยมหาราช"ในปีนี้ ชมการบรรเลงเพลงที่ไพเราะจากวงดุริยางค์ของโรงเรียนนาน้อยที่ผ่านการประกวด ในระดับจังหวัดด้วย

แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook

มีผู้เข้าชมเรื่องนี้ จำนวน 13 ครั้ง
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.