ประวัตินายภูเบศร์ จูละยานนท์ นายอำเภอนาน้อย

1382381_10201676069613036_2229696648132317405_n
นายภูเบศร์ จูละยานนท์
นายอำเภอนาน้อย
รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558
(ปัจจุบันเกษียณอายุราชการ)

ประวัติส่วนตัว
– เกิด 25 มิถุนายน 2500 อายุ 58 ปี
– ภูมิลำเนาเกิด กรุงเทพมหานคร
– จบการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 7
– ตำแหน่งราชการครั้งแรก ปลัดอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ปี 2527 อายุราชการ 31 ปี
– ภรรยา เภสัชกรหญิง รัตนาวดี จูละยานนท์ (สกุลเดิม ชุติมาเทวินทร์)

12166311_10204730608374596_421629845_n

มีบุตรธิดา 3 คน
1. บุตรชายคนโต
นายแพทย์ภรัณยู จูละยานนท์
– จบ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1
ได้รับทุนเจ้าฟ้ามหิดล ทำวิจัยที่ประเทศแคนาดา
ปัจจุบันศึกษาต่อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทย์ล็อบบ็อค รัฐเท็กซัส สาขาอายุรกรรมทางสมอง

2. ธิดาคนที่สอง
– นางสาวภัณฑิรา จูละยานนท์
นักเรียนทุน ก.พ. ศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
ปัจจุบันศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยโตเกียว

3. บุตรคนสุดท้อง
– นายภัสธรณ์ จูละยานนท์
– ปัจจุบันศึกษาอยู่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 4
– ได้รับทุนเพ็ชรชมพู

11222002_10204465615829948_4430919917895961994_n

ประวัติการทำงาน
– ปลัดอำเภอเถิน อำเภองาว จังหวัดลำปาง
– ปลัดอำเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
– ปลัดอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
– เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
– เลขานุการรองอธิบดีกรมการปกครอง
– เลขานุการรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
– หัวหน้าฝ่ายตรวจราชการ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
– ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
378660_2219822224584_1796581585_n

 ประสบการณ์การทำงาน
– คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
– คณะทำงานโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพบก
– ช่วยปฏิบัติงานมูลนิธิรักษ์เขาใหญ่
– อนุกรรมการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม สภากรุงเทพมหานคร
– อนุกรรมการการโยธาธิการและผังเมืองสภากรุงเทพมหานคร

10370412_10203687731463325_1137952007567071223_n

 การอบรมและศึกษาดูงาน
– หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 77
– หลักสูตรบริหารมหาดไทย รุ่นที่ 7
– หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 61
– ดูงานด้านการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น เดนมาร์ก สวีเดน ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง ออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับอามิเรด และดูไบ

ผลงานดีเด่น
– สนับสนุนนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แข่งขันชนะเลิศวิทยาศาสตร์โอลิมปิค IMSO 2009 ชนะเลิศเหรียญทอง 2 เหรียญ
– หุ่นยนต์โลก WRO 2011 เหรียญทองประเภท Green city Award
– นำครูของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 15 วัน
– นำคณะนักเรียน ครู ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปร่วมงานลูกเสือโลก ณ ประเทศสวีเดน World Jamboree 2011
– จัดโครงการให้มีครูคัดกรองทุกโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการศึกษาปฐมวัย

ภาพบรรยากาศนายอำเภอนาน้อยเดินทางไปเยี่ยมเยือนพบปะพี่น้องนาน้อย
บนดอยขุนสถาน นาน้อย น่าน

S__61292547 S__61292548 S__61292549 S__61292556 S__61292557 S__61292558 S__61292559

แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook

มีผู้เข้าชมเรื่องนี้ จำนวน 284 ครั้ง